Bestuursvermelding yvetteVOORZITTER
Yvette Philippi
Dorpstraat 71
5504HB Veldhoven
Telefoon 040-2541902
E-mail voorzitter@rzwh.nl

 

 

 

 

"Als grote liefhebber en trotse eigenaar van een gevarieerde roedel Zwitserse Witte Herders heb ik me altijd erg betrokken gevoeld bij alles rondom dit mooie ras. Ik heb daarom voorheen zitting gehad in verschillende commissies zoals de sportcommissie en fokadvies c.q. rascommissie. Op gebied van  fokgerelateerde zaken hebben gezondheid- en erfelijkheidkwesties mijn interesse en ben ik een grote voorstander van genetische variatie wat ik dan ook graag uitdraag. Vanuit deze visie, mijn ervaringen en mijn tomeloze enthousiasme als het ons ras' betreft, wil ik graag mijn steentje bij dragen op allerlei gebied maar vooral om uit te dragen dat het hebben van een Zwitserse Witte Herder een feestje is."

 

Bestuursvermelding carin

SECRETARIS

Carin van der Sijs
E-mail secretaris@rzwh.nl

 

 

 

 

 

 

"Zoals bij zoveel mensen is het bij mij begonnen met 1 witje, maar voor wie het nog niet weet, na 1 witje volgen er vaak meer(dere)… Jezelf verdiepen in het ras wordt dan als vanzelfsprekend en met name erfelijkheid en karakter/gedrag zijn onderwerpen die mij mateloos interesseren. In de laatste jaren is daar echter nog een ander fascinerend onderwerp bijgekomen: Exterieur en Beweging. Oftewel, hoe zit de constructie (bouw) van een hond in elkaar en hoe gaat hij daar mee om. Zeer boeiend, vooral bij een "doe-hond" als de witte, die gemakkelijk moet kunnen bewegen bij alle leuke activiteiten die hij samen met zijn huisgenoten onderneemt. Vanuit mijn passie voor honden en Zwitserse Witte Herders in het bijzonder wil ik mij graag inzetten voor dit geweldige ras en voor iedereen die, net als ik, zich geen leven meer kan voorstellen zonder witjes."

 

PORTEFEUILLE FOKCOMMISSIE

Jan Boer
E-mail Jan.Boer@rzwh.nl

 

 

 

 

 

 

"Sinds 2005 zijn wij geïnfecteerd  geraakt met het “ZWH-Virus", het virus heeft zich hier snel weten voort te planten en heeft ons aangezet om van alles te gaan ondernemen met onze honden en ons te gaan verdiepen in het ras en af en toe een nestje puppen te fokken met één van onze honden. Ook hebben wij nu, inmiddels 12 jaar verder, zelf een roedel Zwitserse Witte Herders en krijgen ook veel bezoekjes van (aanstaande) pupkopers, die zelfs al nieuwe vriendschappen hebben opgeleverd!  Dit geeft ons veel voldoening en energie en heeft mij gemotiveerd om de KK1 en 2 te gaan doen en Besluit Houders van Dieren. Nu ik deze studies afgerond heb, heb ik tijd en lijkt het mij heel leuk en leerzaam om portefeuillehouder van de fokcommissie te worden, als bestuurslid van de RZWH.” PORTEFEUILLE ACTIVITEITEN EN SPORT

Leon Biël
E-mail activiteiten@rzwh.nl

 

 

 

 

 

 

“Trots, blij en gelukkig met onze Zwitserse Witte Herders. Het blijft voor mij een wonder, dat er zo'n intensieve band mogelijk is met een dier. Vanuit deze verwondering ben ik me gaan verdiepen in de gedragsleer en het sociaal leervermogen van de hond. Vanuit deze studie blijkt al snel het grote belang om samen activiteiten te ondernemen, in welke vorm dan ook. Elkaar helpen, bijstaan, verzorgen, van elkaar leren, samenwerken en samen plezier maken. ‘Ons ras’ heeft alle capaciteiten in zich en…ze staan er klaar voor! Dankbaar dat ik vanuit deze kennis en visie een bijdrage mag leveren aan onze vereniging."

 

PORTEFEUILLE SHOWCOMMISSIE/PENNINGMEESTER

Klaas-Jan Nikkels
E mail Klaas-Jan.Nikkels@rzwh.nl

 

 

 

 

 

 

"Ook bij mij is het ooit begonnen met 1 Zwitserse Witte Herder, een stokhaar reu met een geweldig krachtig en vriendelijk  karakter. En dat er veel kan veranderen blijkt uit het feit dat wij nu de trotse eigenaar zijn van 7 Zwitserse Witte herders. Vanaf de oprichting van de RZWH ben ik lid van de club en altijd betrokken  geweest aan de zijlijn.  Vanaf de zijlijn is het altijd makkelijk oordelen, en daarom nu tijd om binnen de lijnen te stappen en mij in te zetten voor de club, de honden en leden van de snel groeiende RZWH. Door mijn ervaring, nieuwsgierigheid, enthousiasme  en Friese nuchterheid hoop ik een aanvulling te zijn voor het bestuur en alle leden."

 

COMMISSIES

ACTIVITEITEN- & SPORTCOMMISSIE

 

FOKCOMMISSIE

Secretariaat: Sabrina Visser fokcommissie@rzwh.nl

Portefeuillehouder
Jan Boer

Ruut Tilstra

 

SHOWCOMMISSIE

Danny Oosterhuis

Roxanne Kort

Suzan Schepers

Cathy Iding

Portefeuillehouder/
Penningmeester
Klaas-Jan Nikkels


REDACTIECOMMISSIE

Chantal van den Heuvel

 

LEDENADMINISTRATIE 

2e SECRETARIS

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

FOTOGRAAF

Lex Iding

.

 

WEBMASTER

Ina van der Laan webmaster@rzwh.nl

Anita Hoetmer, backup