GROOT NIEUWS!!

Beste fokkers en dekreuhouders,

Vandaag, 16 september 2015, heeft de RZWH het heugelijke nieuws ontvangen dat het PLAN VAN AANPAK voor de Zwitserse Witte Herder, door het bestuur van de Raad van Beheer is goedgekeurd!

Na enkele jaren met veel inzet en passie aan dit plan van aanpak gewerkt te hebben is het goede nieuws door het bestuur van de RZWH met grote blijdschap ontvangen.

In de loop van volgende week ontvangen de RZWH fokkers en dekreuhouders een uitnodiging voor een fokkersoverleg waarin het concrete plan van aanpak besproken zal worden.
Omdat dit PvA verregaande mogelijkheden biedt voor de Zwitserse Witte Herder populatie rekenen we op een grote opkomst!

Download hier het officiële bericht van de Raad van Beheer. Kijk hier voor de berichtgeving op de website van de RvB.

Met vriendelijke groet,
Rasclub voor Zwitserse Witte Herders

 


 

Beste fokkers en dekreuhouders,

GOED NIEUWS!

Wij zijn enorm verheugd u te kunnen meedelen dat wij vanmiddag het bericht hebben ontvangen van de Raad van Beheer dat men heeft besloten de FCI Circulaires 77/2007 en 32/2013 in Nederland niet na te zullen leven.

De Raad van Beheer heeft een brief naar de FCI gestuurd waarin aangegeven wordt dat zij de circulaires wel wil naleven, maar dat dit onmogelijk is gebleken. Daarin is tevens gemeld dat er de afgelopen jaren veel over gediscussieerd is met de rasverenigingen. Tevens stelt de Raad van Beheer in deze brief voor om de problematiek op internationaal niveau binnen de FCI te bespreken.

Het bovenstaande betekent dat de deadline van 1 januari 2016 is komen te vervallen. Zonder tegenbericht zal de circulaire NIET worden nageleefd door de Raad van Beheer.

Met vriendelijke groet,

Rasclub voor Zwitserse Witte Herders


 

STAND VAN ZAKEN PLAN VAN AANPAK (JUNI 2015). Handhaving FCI Circulaire 77/2007 en 32/2013
In de fokkersbijeenkomst en ALV van 16 mei jl. hebben wij uitgebreid gesproken over het Plan van Aanpak waar de RZWH samen met de andere 2 rasverenigingen al gedurende langere tijd hard aan werkt. Het gezamenlijk doel is om de toekomst en het welzijn van de Zwitserse Witte Herder veilig te stellen.

In hoofdlijnen bestaat het Plan van Aanpak uit 4 onderdelen, te weten:
1. Continuering van de huidige wijze van registratie van de bestaande populatie

2. Continuering van de huidige wijze van (bijlage) registratie voor import honden

3. Aankeuringen

4. Outcross


Zoals u weet is met de Raad van Beheer afgesproken dat uitstel op handhaving van de FCI Circulaires 77/2007 (klik hier) en 33/2013 (klik hier) is verleend tot 1 juli a.s.. Onlangs is versie 3 van het Concept Plan van Aanpak aan de Raad van Beheer aangeboden waarin wij opnieuw de Raad dringend hebben verzocht om goedkeuring te geven voor de hoofdstukken 1 en 2 van ons Plan van Aanpak en derhalve de handhaving van de genoemde circulaires per 1 juli uit te stellen.

Helaas ontvingen wij een reactie van de Raad van Beheer op de laatste door ons ingediende versie van het Plan van Aanpak die zeer teleurstellend was, namelijk dat de betreffende hoofdstukken 1 en 2 uit ons Plan van Aanpak geschrapt moeten worden.

Vandaar dat wij u nogmaals dringend willen adviseren om voor dekkingen na 30 juni 2015, geen honden in te zetten in de fokkerij die een G-0 stamboom hebben en geen honden meer te importeren die geen 3 generaties geregistreerde Zwitserse Witte Herder op de stamboom hebben staan.

Uiteraard zullen wij onze uiterste best doen om hierover opnieuw in overleg te gaan met de RvB, maar ons vertrouwen om de hoofdstukken 1 en 2 opgenomen te zien worden in het Plan van Aanpak, is helaas inmiddels tot een minimum gereduceerd.

Zodra er meer nieuws is, zullen wij u dat uiteraard laten weten.


 

KEURMEESTERSEXAMEN

Op 17 mei jl. vond het keurmeestersexamen plaats, georganiseerd door de samenwerkende rasverenigingen ZWHVN en RZWH!

Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat ons ras een vijftal nieuwe keurmeesters rijker is!

Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar de dames N.G. Timmermans-Kadenko, R.H.F.W. Chiodi-Walraven, C. van Kessel, C. van der Sijs en de heer M. Wisman. Inmiddels zijn alle keurmeesters benoemd door de Raad van Beheer: Kijk hier voor de officiele mededeling op de website van de Raadvan Beheer.

Bijzonder trots zijn wij op onze 'eigen' Carin van der Sijs, secretaris van de RZWH! Zij mag zich als eerste fokker van Zwitserse Witte Herders nu ook officieel keurmeester van ons mooie ras noemen!

Hele leuke bijkomstigheid is dat zij al meteen aan de slag gaat en op 28 september 2014 de keurmeester is tijdens de TWEE-daagse show in Maastricht.

Het zou héél erg leuk zijn als er veel inschrijvingen zouden komen ;)))
Inschrijven kan tot 8 september 2014 via www.dogshowmaastricht.nl

PS voor RZWH leden: In de Inform@il van juni komt een leuk interview met Carin te staan dus hou hem in de gaten!


 

Kijk hier voor de mededeling van het bestuur inzake het Plan van aanpak registratie Zwitserse witte herders.