23 februari 2020
Onder aan de pagina www.zwhvn-rzwh.nl vindt u het concept Huishoudelijk Reglement, het concept Verenigings Fokreglement en het concept van de visie zoals wij deze willen uitdragen bij de nieuw te vormen rasvereniging.

 

FUSIE ZWHVN / RZWH

Zoals bij een aantal mensen bekend zal zijn is er in de afgelopen periode voor een aantal projecten een samenwerking tussen de RZWH en de ZWHVN geweest. Het meest bekende project is het gezondheidsonderzoek, maar ook de hieruit voortgekomen lezing, die door beide verenigingen gezamenlijk georganiseerd zijn. Daarnaast werken de besturen van de RZWH en de ZWHVN nauw samen aan bijvoorbeeld het keurmeesterexamen en de normenmatrix.

In een informeel overleg is hardop de vraag gesteld wat op dit moment nog de toegevoegde waarde is van meerdere rasverenigingen voor het Zwitserse Witte Herder ras. Immers, de georganiseerde kynologie heeft het moeilijk en het is van belang dat de rasverenigingen nu duidelijk stelling nemen om de problemen het hoofd te bieden. Eendracht en een eenduidig gezicht is juist nu van groot belang.

Beide verenigingen hebben in principe hetzelfde doel voor ogen: Het behartigen van de belangen van het ras en de belangen van het individuele dier. Over de manier hoe dit bereikt moet worden heeft verschil van inzicht bestaan. Maar van deze verschillen van inzicht is niet veel meer over. In het gesprek is gebleken dat er uiteindelijk geen onoverbrugbare verschillen meer zijn. De conclusie die beide besturen van de verenigingen hieruit trekken, is dat het zinvol is om een onderzoek te starten over een uitgebreidere samenwerking van de RZWH en de ZWHVN, met als doel een fusie.

Naast de hiervoor genoemde voordelen van één vereniging is er natuurlijk ook het synergievoordeel. Door het bundelen van de krachten wordt het bijvoorbeeld weer mogelijk om een ‘jonge honden’ dag te organiseren. Ook wordt het met het aanzienlijk grotere ledental ook weer zinvoller om wandelingen en andere activiteiten te organiseren. Immers, veel van de geplande activiteiten van de afgelopen periode moest worden afgeblazen vanwege een teleurstellende opkomst.

Ook heeft de RZWH geen clubblad. De laatste jaren vindt de communicatie plaats via een nieuwsbrief maar deze verschijnt niet zo frequent als bedoeld. De ZWHVN heeft een prachtig clubblad maar smacht naar ondersteuning voor de redactie. Dus ook hier snijdt het mes aan twee kanten.

Op dit moment organiseren beide verenigingen afzonderlijk de evenementen. Door samenvoeging van evenementen kunnen deze uitgroeien tot nόg grotere evenementen die interessant zijn voor exposant én toeschouwer.

Daarnaast is de RZWH vooral een fokkersvereniging en de ZWHVN heeft meer ‘gewone’ leden. Een rasvereniging bestaat bij voorkeur uit een mix hiervan.

Natuurlijk moet er nog het nodige worden gedaan om een overtuigend voorstel naar de leden toe te formuleren. De reglementen dienen vergeleken te worden en de verschillen moeten worden overbrugd, maar de beide besturen hebben de intentie om hiervoor een inspanning te plegen.

De eerste stap is het informeren van de leden van deze intentie en daarna de leden de ruimte te bieden om mee te denken en vragen te stellen. Daar worden jullie dan ook van harte voor uitgenodigd. Doe dit bij voorkeur per mail. 

Met vriendelijke groet,

Namens de besturen van de RZWH en de ZWHVN:
Thea Commandeur: portefeuillerc@zwhvn.nl
Piet Groot: voorzitter@rzwh.nl

Vragen en antwoorden: Klik hier.

Verenigingsfokreglement.

Fusie Huishoudelijk reglement 

  

Mededeling voor fokkers

Een algemene lid heeft recht heeft op vermelding op de site van de RZWH, met de kennel en/of dekreu(en).
Tevens kan een algemeen lid bij het secretariaat van de vereniging een fokkerspas/lidmaatschapsbewijs aanvragen over het eerstkomende (deel van het) jaar waar contributie over is voldaan ivm het fokken van een nestje. Bovenstaande diensten gelden niet voor gezins- en jeugdleden.