Overtredingen VFR: Publiceren en Sanctioneren

Doel publicatie- en sanctiebeleid:
Ieder lid van de RZWH conformeert zich bij het aangaan van het lidmaatschap aan de reglementen van de RZWH zoals o.a. Statuten, Huishoudelijk Reglement, Verenigings Fok Reglement (VFR) en Ledenconvenant. Helaas is gebleken dat niet ieder lid zich aan deze afspraak houdt en is het noodzakelijk gebleken om een Publicatie- en Sanctiebeleid op te stellen met betrekking tot overtredingen van het VFR.

Algemeen:
Indien een lid zich niet houdt aan het VFR zal publicatie van de overtreding volgen en sanctie worden toegepast. Om zich aan het VFR te onttrekken, is het niet ondenkbaar dat de praktijk zal uitwijzen dat “creatieve” overtredingen door fokkers/dekreuhouders gemaakt zullen worden, welke niet opgenomen zijn in dit publicatie- en sanctiebeleid. Daarom worden RZWH leden geacht niet alleen te handelen naar de letter, maar zeker ook naar de geest van het VFR en het hierop van toepassing zijnde publicatie- en sanctiebeleid. U kunt het sanctiebeleid hier downloaden (pdf).