Overtredingen VFR: Publiceren en Sanctioneren

Doel publicatie- en sanctiebeleid:
Ieder lid van de RZWH conformeert zich bij het aangaan van het lidmaatschap aan de reglementen van de RZWH zoals o.a. Statuten, Huishoudelijk Reglement, Verenigings Fok Reglement (VFR) en Ledenconvenant. Helaas is gebleken dat niet ieder lid zich aan deze afspraak houdt en is het noodzakelijk gebleken om een Publicatie- en Sanctiebeleid op te stellen met betrekking tot overtredingen van het VFR.

Algemeen:
Indien een lid zich niet houdt aan het VFR zal publicatie van de overtreding volgen en sanctie worden toegepast. Om zich aan het VFR te onttrekken, is het niet ondenkbaar dat de praktijk zal uitwijzen dat “creatieve” overtredingen door fokkers/dekreuhouders gemaakt zullen worden, welke niet opgenomen zijn in dit publicatie- en sanctiebeleid. Daarom worden RZWH leden geacht niet alleen te handelen naar de letter, maar zeker ook naar de geest van het VFR en het hierop van toepassing zijnde publicatie- en sanctiebeleid. U kunt het sanctiebeleid hier downloaden (pdf).


De onderstaande fokkers hebben een sanctie opgelegd gekregen na overtreding van het verenigingsfokreglement:

 

Dekreuhouder - mevrouw S. Mengerink

Overtreding:
Dekking tussen de reu Wodha Ami of the Heart of Lothian en de teef Gloria days of Black and White Island.
De teef heeft geen fokgeschiktheidskeuring en de dekreuhouder is daarmee in overtreding van het VFR art.7.

"7.2. Fokgeschiktheidskeuring:
 beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie voldoende hebben behaald."

Sanctie:
Publicatie, en verwijdering van de RZWH website van alle dekreuen van de dekreuhouder voor een periode van 6 maanden ingaande per 22 april 2017, eindigend op 22 oktober 2017.


 

Dekreuhouder - M Harmsen

De overtreding betreft VFR art 7:

"7.2. Fokgeschiktheidskeuring
: beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie voldoende hebben behaald."

Sanctie:
De datum van constatering van overtreding is 1 augustus 2017. De sanctie zal conform het sanctiebeleid ingaan op 1 augustus 2017, eindigend op 1 februari 2018. Gedurende deze periode zullen alle verwijzingen naar uw kennel, website, nesten of dekreuen op de website van de RZWH worden verwijderd.