Aansluitend op het RZWH Verenigings Fok Reglement (VFR) heeft de fokcommissie voor u een protocol opgesteld met betrekking tot de dek- en geboorteaangifte. Dit protocol wordt u geacht op te volgen als aangesloten fokker.

In de Fokkerseditie van januari 2013 heeft de fokcommissie dit protocol gepubliceerd echter omdat de aanlevering van de benodigde documenten nog steeds voor de nodige onduidelijkheden zorgt, brengen wij de protocollen nogmaals onder uw aandacht. De protocollen zijn inmiddels aangevuld met de laatste nieuwe fokeisen conform het VFR.

DEKAANGIFTE DOOR FOKKER

* Als fokker bent u niet verplicht een dekaangifte te doen, echter wordt dit wel op prijs gesteld.
* Indien u de nestverwachting op de RZWH website wenst te laten publiceren dient u een kopie van de dekaangifte die u naar de Raad van Beheer stuurt, voorzien van 2 standfoto’s van beide ouderdieren met als formaat 352 x 235 px naar de fokcommissie te sturen: fokcommissie@rzwh.nl. LET OP: Andere formaten kunnen niet worden geplaatst.
* Indien de teef en/of reu niet in het bezit is van een RZWH fokgeschiktheidscertificaat, dient de aangifte bij de rasvereniging voorzien te zijn van een kopie van alle benodigde documenten: stamboom, registratiebewijs, HD- , ED- , MDR1- en DM uitslag, fokgoedkeuring van een andere rasvereniging eventueel aangevuld met andere uitslagen en titels.
* Publicatie kan uitsluitend plaatsvinden indien de nestverwachting voldoet aan alle in het VFR gestelde regels.

GEBOORTE AANGIFTE DOOR FOKKER

* Binnen 10 dagen na de geboorte dient u de geboorteaangifte te doen.
* Dit kan door middel van een kopie van de geboorteaangifte die u eveneens naar de Raad van Beheer dient te sturen, naar de fokcommissie te sturen: fokcommissie@rzwh.nl 
* U ontvangt aansluitend altijd een bevestiging. 
* Indien de reu en/of teef niet in het bezit is van een RZWH fokgeschiktheidscertificaat, dient de aangifte voorzien te zijn van een kopie van alle benodigde documenten: stamboom, registratiebewijs, HD-, ED-, MDR1- en DM uitslag, uitslag, fokgoedkeuring van een andere rasvereniging eventueel aangevuld met andere uitslagen en titels. 
* Indien u de geboortemelding op de RZWH website geplaatst zou willen zien en nog geen dekaangifte heeft gedaan, dan dienen bij de aangifte aanvullend een standfoto van beide ouderdieren met als formaat 352 x 235 px meegestuurd te worden.  LET OP: Andere formaten kunnen niet worden geplaatst. 
* Publicatie kan uitsluitend plaatsvinden indien het nest voldoet aan alle in het VFR gestelde regels.

AFWIJKINGEN

Mocht er onverhoopt een pup(s) sterven in het nest dan wordt u geacht de fokcommissie hiervan op de hoogte te stellen. Ook indien nadien een ernstige erfelijke afwijking wordt geconstateerd gaat de RZWH ervan uit dat u dit bij de fokcommissie meldt. De verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt om eventuele problemen binnen het Zwitserse Witte Herder ras te inventariseren en indien gewenst en/of noodzakelijk een plan van aanpak te bepalen om de  afwijking terug te dringen.

DEKREUHOUDER

De dekreuhouder heeft geen verplichting tot het doen van een dek- en/of geboorteaangifte.  De dekreuhouder wordt wel geacht er aan bij te dragen dat de gestelde reglementen van het VFR worden gevolgd.