PROCEDURE AANVRAAG STARTLICENTIE 2013

Startlicenties zijn verplicht voor de wedstrijden onder auspiciën van de K.N.K Cynophilia van:

  • Agility
  • Gedrag & Gehoorzaamheid
  • Flyball

De startlicenties kunnen alleen aangevraagd worden door verenigingen die aangesloten zijn bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland of bij de Stichting Gedrag Gehoorzaamheid en Behendigheid.

Aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst van betaling. In de drukke periode (dec-jan-feb) dient u rekening te houden met een verwerkingsdatum van 4 weken. De licenties die in 2012 zijn geactiveerd zijn nog geldig t/m januari 2013

1. Zonder verandering
Voor een vernieuwing van de startlicentie behoeft geen kopie licentie aan de verenigingen te worden gezonden, echter uitsluitend de naam en het licentienummer moet aan de vereniging worden doorgegeven, die deze duidelijk op de verzamelstaat moet vermelden.
Men ontvangt geen nieuwe startlicentie. De startlicentie wordt na ontvangst betaling digitaal geactiveerd.

2. Met verandering
Voor een vernieuwing van de startlicentie (uitgezonderd een klasse verandering) dient alleen een kopie van de startlicentie aan de vereniging te worden gezonden, bij voorkeur op A4-formaat, met op deze kopie de veranderde gegevens. De vereniging dient deze kopie bij de verzamelstaat te voegen en de naam en het licentienummer op de verzamelstaat te vermelden. 
Men ontvangt geen nieuwe startlicentie. De startlicentie wordt na ontvangst betaling digitaal geactiveerd.

3. Nieuwe aanvragen
Bij nieuwe aanvragen dient men het daarvoor bestemde formulier  “Formulier Individueel eerste aanvraag startlicentie 2013” en de daarbij gevraagde kopie werkboekje of rashondenlogboek aan de vereniging te doen toekomen. Via deze link kunt u het formulier downloaden:http://www.cynophilia.nl/nl/agility/formulieren.html

De vereniging dient dit formulier bij de verzamelstaat te voegen en de naam van de aanvrager op de verzamelstaat te vermelden. 

De kosten
De kosten van een nieuwe startlicentie voor 2013 zijn  € 9,70 (incl. 21% btw) per stuk.
De kosten van een verlenging van een startlicentie, zonder toezending van nieuwe kaart, zijn voor 2013 € 8,15 (incl.21% btw).

De kosten dienen te worden overgemaakt op rek.nr. 1638.49.765 tnv Rasclub voor Zwitserse Witte Herders, na ontvangst van betaling en indien de contributie voor het verenigingsjaar 2013 is voldaan wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Het wijzigen van adresgegevens van de startlicentie werkt als volgt: 
Stap 1: ga naar de website www.lhbsystems.nl
Stap 2: ga naar  Agility Kalender Nederland
Stap 3: ga naar adresgegevens licentie wijzigen

Dan kan men met het licentienummer en de login-code inloggen (de login-code is een unieke code, deze staat in de rechterhoek van de licentiekaart) en de adresgegevens of het mailadres wijzigen.          

Sluiting aanvragen startlicenties: 31 december 2012